Den fulde tekst
L 17
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love. (Indførelse af selvbetjeningsmodel, ny og forenklet udformning af forsørgelseskravet i familiesammenføringssager og reform af studieområdet).
Af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj (V)).
Fremsat skr 4/10 06 Tillæg A 322
Lovf som fremsat 4/10 06 Tillæg A 270
1.beh 27/10 06 FF 758
Betænkning 12/12 06 Tillæg B 317
2.beh 11/1 07 FF 2739
3.beh 25/1 07 FF 3359
Lovf som vedt 25/1 07 Tillæg C 374
Tillægsbet 23/1 07 Tillæg B 475
Lov nr 89 af 30. januar 2007
Ordførere: (1.beh) Irene Simonsen (V), Lotte Bundsgaard (S), Jesper Langballe (DF), Henriette Kjær (KF), Morten Østergaard (RV), Lotte Thiim Bertelsen (SF), Lotte Thiim Bertelsen (SF), Jørgen Arbo-Bæhr (EL).
Ministre: (1.beh) integrationsministeren.
Efter 1.beh henvist til Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (UUI).
Efter 2.beh henvist til Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (UUI).
Loven vedrører de dele af regeringens handlingsplan fra marts 2006 om en ny Udlændingestyrelse, der kræver lovændring. Loven handler bl.a. om indførelse af en selvservicemodel på familiesammenføringsområdet (ved ansøgning om familiesammenføring og om tidsubegrænset opholdstilladelse). Modellen sikrer en hurtigere sagsbehandling, i tilfælde hvor ansøgere opfylder de almindelige betingelser for at få opholdstilladelse og selv bidrager til at fremme sagens behandling. Endvidere medfører loven et forenklet forsørgelseskrav i familiesammenføringssager. Det gældende godtgørelseskrav erstattes således af en bestemmelse, hvorefter det afgørende for vurderingen af forsøgelsesevne er, om der modtages hjælp efter aktivloven eller integrationsloven. Loven indebærer endvidere ændinger på studieområdet. Bl.a. er der pligt til at indberette til Udlændingeservice om udenlandske studerende, der ikke er studieaktive, eller som modtager offentlige ydelser.
Afstemning:
Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 113 stemmer.