Den fulde tekst
L 93
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik. (Indvandringsprøve, integrationseksamen, opholdstilladelse med henblik på at søge beskæftigelse m.v.).
Af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj (V)).
Fremsat skr 29/11 06 Tillæg A 3094
Lovf som fremsat 29/11 06 Tillæg A 3055
1.beh 10/1 07 FF 2688
Betænkning 10/4 07 Tillæg B 731
2.beh 17/4 07 FF 5607
Lovf optrykt efter 2.beh 17/4 07
3.beh 19/4 07 FF 5700
Lovf som vedt 19/4 07 Tillæg C 542
Lov nr 379 af 25. april 2007
Ordførere: (1.beh) Irene Simonsen (V), Lotte Bundsgaard (S), Jesper Langballe (DF), Henriette Kjær (KF), Morten Østergaard (RV), Steen Gade (SF), Jørgen Arbo-Bæhr (EL).
Ministre: (1.beh) integrationsministeren (Rikke Hvilshøj).
Efter 1.beh henvist til Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik(UUI).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven udmønter dele af aftalen om fremtidig indvandring - herunder indførelse af en indvandringsprøve ved opholdstilladelse som ægtefællesammenført og religiøs forkynder, indførelse af en integrationseksamen som betingelse for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse og kontanthjælp, udvidelse af jobkortordningen og indførelse af green card-ordning for udlændinge med særlige kvalifikationer.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 56 stemmer (V, DF og KF) mod 54 (Birthe Rønn Hornbech (V), Britta Schall Holberg (V) og Eyvind Vesselbo (V), S, RV, SF og EL)