Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 162 

 Forslag til lov om teknologi og innovation. 

 Af videnskabsministeren (Helge Sander). 

 Fremsat skr 13/3 02     Till.A 4285 

 Lovf som fremsat       Till.A 4264 

 1.beh 4/4 02         FF   4325 

 Betænkning 2/5 02      Till.B 579 

 2.beh 16/5 02        FF   6657 

 3.beh 29/5 02        FF   7473 

 Lovf som vedt        Till.C 566 

 Lov nr 419 af 6. juni 2002. 

 Ordførere: (1.beh) Pia Larsen (V), Jan Trøjborg (S), Jette Jespersen (DF), 

 Pia Christmas-Møller (KF), Anne Grete Holmsgaard (SF), Margrethe Vestager 

 (RV), Pernille Rosenkrantz-Theil (EL) og Bodil Kornbek (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Forskningsudvalget (FKU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven regulerer de områder, som ved regeringsdannelsen i 

 november 2001 er overført til Ministeriet for Videnskab, 

 Teknologi og Udvikling. 

 Baggrund: 

 Lovforslaget havde til formål at tilvejebringe et samlet 

 lovgrundlag for de erhvervsfremmeaktiviteter, der blev 

 tilført Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling i 

 forbindelse med regeringsdannelsen i november 2001. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 110 stemmer (V, S, DF, KF, SF, RV og KRF) mod 2 

 (EL).