Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 19 

 Forslag til lov om sektorforskningsinstitutioner. 

 Af videnskabsministeren (Helge Sander). 

 Fremsat skr 8/10 03     Till.A 541 

 Lovf som fremsat       Till.A 525 

 1.beh 22/10 03        FF   612 

 Betænkning 17/3 04      Till.B 1071 

 2.beh 13/4 04        FF   8259 

 3.beh 22/4 04        FF   8974 

 Lovf som vedt        Till.C 460 

 Lov nr 326 af 5. maj 2004. 

 Beh sammen: L 14 og L 19. 

 Ordførere: (1.beh) Christian Lund Jepsen (V), Lene Jensen (S), Jesper 

 Langballe (DF), Anne Grete Holmsgaard (SF) og Margrethe Vestager (RV). 

 Efter 1.beh henvist til Udvalget for Videnskab og Teknologi (UVT). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 106 stemmer.