Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 177 

 Forslag til lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige 

 forskningsinstitutioner. 

 Af videnskabsministeren (Helge Sander). 

 Fremsat skr 10/3 04     Till.A 6404 

 Lovf som fremsat       Till.A 6380 

 1.beh 30/3 04        FF   7916 

 Betænkning 13/5 04      Till.B 1822 

 2.beh 18/5 04        FF   10468 

 3.beh 25/5 04        FF   10764 

 Lovf som vedt        Till.C 637 

 Lov nr 483 af 9. juni 2004. 

 Ordførere: (1.beh) Flemming Damgaard Larsen (V), Niels Sindal (S), Jesper 

 Langballe (DF), Anne Grete Holmsgaard (SF), Margrethe Vestager (RV) og 

 Pernille Rosenkrantz-Theil (EL). 

 Efter 1.beh henvist til Udvalget for Videnskab og Teknologi (UVT). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 103 stemmer (V, S, DF, KF, SF, RV og KD) mod 1 

 (EL).