Den fulde tekst
L 141
Forslag til lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer.
Af videnskabsministeren (Helge Sander (V)).
Fremsat skr 31/3 05 Tillæg A 6411
Lovf som fremsat 31/3 05 Tillæg A 6385
1.beh 3/5 05 FF 2496
Betænkning 1/6 05 Tillæg B 847
2.beh 14/6 05 FF 4595
3.beh 16/6 05 FF 4873
Lovf som vedt 16/6 05 Tillæg C 718
Lov nr 596 af 24. juni 2005
Ordførere: (1.beh) Michael Aastrup Jensen (V), Magnus Heunicke (S), Jesper Langballe (DF), Per Ørum Jørgensen (KF), Morten Østergaard (RV), Per Clausen (EL).
Ministre: (1.beh) videnskabsministeren (Helge Sander).
Efter 1.beh henvist til Udvalget for Videnskab og Teknologi(UVT).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven fastsætter en række generelle rammebetingelser for at fremme videreanvendelse af offentlig information. Der fastsættes klarere regler om ikkediskrimination og regler om offentliggørelse af oversigter over dokumenter og datasamlinger, der stilles til rådighed for videreanvendelse efter loven. Loven fastsætter endvidere et prisloft.
Loven indeholder en bemyndigelse til, at ministeren for videnskab, teknologi og udvikling efter aftale med finansministeren kan fastsætte regler om standarder for formater i forbindelse med etablering af nye grænseflader.
Loven indeholder endvidere et forbud mod nye eneretsaftaler.
Baggrund:
Lovforslaget betød en implementering af dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/98/EF af 17. november 2003 om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 105 stemmer.