Den fulde tekst
L 165
Forslag til lov om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark.
Af videnskabsministeren (Helge Sander (V)).
Fremsat skr 27/4 05 Tillæg A 7648
Lovf som fremsat 27/4 05 Tillæg A 7603
1.beh 10/5 05 FF 2700
Betænkning 1/6 05 Tillæg B 860
2.beh 14/6 05 FF 4596
Lovf optrykt efter 2.beh 15/6 05
3.beh 16/6 05 FF 4874
Lovf som vedt 16/6 05 Tillæg C 751
Lov nr 598 af 24. juni 2005
Ordførere: (1.beh) Michael Aastrup Jensen (V), Magnus Heunicke (S), Jørn Dohrmann (DF), Per Ørum Jørgensen (KF), Per Clausen (EL).
Ministre: (1.beh) videnskabsministeren (Helge Sander).
Efter 1.beh henvist til Udvalget for Videnskab og Teknologi(UVT).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven fastsætter de overordnede principper for administrationen af internet-domæner, som særligt tildeles Danmark.
Der udpeges en administrator på baggrund af et udbud, og administration af internet-domæner, som er omfattet af loven, skal ske på non-profit-basis. Administrator skal sikre gennemsigtighed og sikkerhed i sin administration og have en bred repræsentation af deltagere fra det danske internet-samfund, herunder private brugere, professionelle brugere og internet-branchen (leverandører).
Der nedsættes et klagenævn med henblik på en smidig og hurtig klagebehandling af tvister på området.
Loven indeholder enkelte bestemmelser rettet direkte mod registranter, bl.a. en regel om god skik på domænenavnsområdet og et forbud mod at registrere et domænenavn alene med udleje eller videresalg for øje, det såkaldte »warehousing«.
Baggrund:
Lovforslaget byggede på Domæneudvalgets betænkning nr. 1450 (september 2004) om administration af domænenavne i Danmark.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 106 stemmer.