Sagsforløb 2005/1 BF 91
Den fulde tekst
B 91
Forslag til folketingsbeslutning om styrket internationalisering af universitetsområdet.
Af Rasmus Prehn (S), Christine Antorini (S).
Vedrørende: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.
Fremsat skr 14/3 06 Tillæg A 5868
Forsl som fremsat 14/3 06 Tillæg A 5865
1.beh 29/3 06 FF 5149
Ordførere: (1.beh) Torsten Schack Pedersen (V), Rasmus Prehn (S), Jesper Langballe (DF), Per Ørum Jørgensen (KF), Charlotte Fischer (RV), Anne Grete Holmsgaard (SF), Per Clausen (EL).
Ministre: (1.beh) videnskabsministeren.
Efter 1.beh henvist til Udvalget for Videnskab og Teknologi (UVT).
Beslutningsforslaget pålagde regeringen snarest at igangsætte en indsats for styrkelse af internationaliseringen af landets universiteter. Indsatsen skulle som minimum indeholde fire nærmere angivne elementer.