Den fulde tekst
L 219
Forslag til lov om ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, lov om radiofrekvenser og lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold. (Opfølgning på regeringens handlingsplan for terrorbekæmpelse).
Af videnskabsministeren (Helge Sander (V)).
Fremsat skr 31/3 06 Tillæg A 7343
Lovf som fremsat 31/3 06 Tillæg A 7311
1.beh 18/4 06 FF 5719
Betænkning før 1.beh 30/5 06 Tillæg B 1763
2.beh 31/5 06 FF 7850
Lovf optrykt efter 2.beh 31/5 06
3.beh 2/6 06 FF 8159
Lovf som vedt 2/6 06 Tillæg C 976
Lov nr 545 af 8. juni 2006
Ordførere: (1.beh) Torsten Schack Pedersen (V), Magnus Heunicke (S), Jesper Langballe (DF), Per Ørum Jørgensen (KF), Morten Helveg Petersen (RV), Anne Grete Holmsgaard (SF), Line Barfod (EL).
Ministre: (1.beh) videnskabsministeren (Helge Sander).
Efter 1.beh henvist til Udvalget for Videnskab og Teknologi(UVT).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven giver udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester pligt til at indrette deres udstyr og systemer, så der kan foretages fremadrettede indgreb i meddelelseshemmeligheden og teleobservation. Loven giver udbydere pligt til at behandle politiets anmodning om oplysninger straks. Alle udbydere af telenet eller teletjenester skal registreres hos Rigspolitiet. Loven pålægger endvidere udbydere at opdatere databaser om et nummers bruger og operatør. Endvidere pålægger loven udbydere af telenet eller teletjenester at udlevere abonnementsoplysninger uden rettens godkendelse. Endelig får politiet mulighed for i særlige situationer at anvende udstyr, der kan forstyrre eller afbryde radio- og telekommunikation m.v. Loven er en opfølgning på regeringens handlingsplan for terrorbekæmpelse af 16. november 2005. Loven implementerer dele af handlingsplanens anbefaling 15 samt anbefaling 17, 18, 20, 25, 28 og 31. Lovforslaget skulle ses i sammenhæng med regeringens øvrige lovforslag om opfølgning på handlingsplanen for terrorbekæmpelse: lovforslag nr. L 217 fremsat af justitsministeren og lovforslag nr. L 218 fremsat af forsvarsministeren.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 92 stemmer (V, S, DF og KF) mod 24 (RV, SF, EL, Birthe Rønn Hornbech (V), Britta Schall Holberg (V) og Lissa Mathiasen (S)); 2 (Leif Mikkelsen (V) og Marion Pedersen (V)) stemte hverken for eller imod.