Den fulde tekst
L 56
Forslag til lov om ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet. (Præcisering af reglerne om fastsættelse af forpligtelser vedrørende samtrafik).
Af videnskabsministeren (Helge Sander (V)).
Fremsat skr 27/10 06 Tillæg A 2037
Lovf som fremsat 27/10 06 Tillæg A 2024
1.beh 9/11 06 FF 994
Betænkning 6/12 06 Tillæg B 197
2.beh 8/12 06 FF 2182
3.beh 15/12 06 FF 2550
Lovf som vedt 15/12 06 Tillæg C 335
Lov nr 1598 af 20. december 2006
Ordførere: (1.beh) Torsten Schack Pedersen (V), Rasmus Prehn (S), Morten Messerschmidt (DF), Per Ørum Jørgensen (KF), Morten Helveg Petersen (RV), Steen Gade (SF).
Ministre: (1.beh) videnskabsministeren (Helge Sander).
Efter 1.beh henvist til Udvalget for Videnskab og Teknologi(UVT).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indeholder en række præciseringer, således at lovgivningen bringes i overensstemmelse med EU-reguleringen og den politiske hensigt bag dennes implementering i Danmark. Loven indeholder desuden visse konsekvensrettelser, der bringer gældende bestemmelser i overensstemmelse med tidligere foretagne ændringer af loven. Endelig skal loven ses i sammenhæng med Teleklagenævnets afgørelse af 8. maj 2006 om en klage over IT- og Telestyrelsens afgørelse på engrosmarkedet for fastnetaccess. Teleklagenævnets afgørelse afdækkede et behov for at præcisere lovgivningen.
Afstemning:
Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 111 stemmer.