Den fulde tekst
L 63
Forslag til lov om ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet. (Visse tekniske krav til udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester – opfølgning på regeringens handlingsplan for terrorbekæmpelse).
Af videnskabsministeren (Helge Sander (V)).
Fremsat skr 3/11 06 Tillæg A 2247
Lovf som fremsat 3/11 06 Tillæg A 2236
1.beh 9/11 06 FF 996
Betænkning 31/1 07 Tillæg B 517
2.beh 8/2 07 FF 3841
3.beh 22/2 07 FF 4159
Lovf som vedt 22/2 07 Tillæg C 462
Lov nr 200 af 6. marts 2007
Ordførere: (1.beh) Torsten Schack Pedersen (V), Rasmus Prehn (S), Morten Messerschmidt (DF), Per Ørum Jørgensen (KF), Morten Helveg Petersen (RV), Steen Gade (SF), Jørgen Arbo-Bæhr (EL).
Ministre: (1.beh) videnskabsministeren (Helge Sander).
Efter 1.beh henvist til Udvalget for Videnskab og Teknologi(UVT).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven betyder, at udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester skal indrette deres udstyr og systemer, så der kan foretages indgreb i meddelelseshemmeligheden uanset teknologisk fremførelsesform, for så vidt angår bagudrettede oplysninger. Lovforslaget skulle ses i sammenhæng med regeringens handlingsplan for terrorbekæmpelse, der blev behandlet i en forespørgselsdebat i Folketinget den 16. november 2005. Lovforslaget skulle endvidere ses i sammenhæng med bekendtgørelse nr. 988 af 28. september 2006 om udbydere af elektroniske kommunikationsnets og elektroniske kommunikationstjenesters registrering og opbevaring af oplysninger om teletrafik (logningsbekendtgørelsen).
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 101 stemmer (V, S, DF, KF og RV) mod 10 (SF og EL).