Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 31 

 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsgiverens pligt til at 

 underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet. 

 Af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen). 

 Fremsat skr 12/12 01     Till.A 650 

 Lovf som fremsat       Till.A 641 

 1.beh 8/1 02         FF   408 

 Betænkning 27/02 02     Till.B 180 

 Æf uden for betænkning        .... 

 2.beh 12/3 02        FF   3010 

 Æf uden for tillægsbet    Till.B 327 

 3.beh 19/3 02        FF   3596 

 Lovf som vedt        Till.C 34 

 Lov nr 138 af 25. marts 2002. 

 Ordførere: (1.beh) Ulrik Kragh (V), Jan Petersen (S), Bent Bøgsted (DF), 

 Lars Barfoed (KF), Ole Sohn (SF), Margrethe Vestager (RV), Søren Søndergaard 

 (EL) og Ole M. Nielsen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Arbejdsmarkedsudvalget (AMU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven ændrer omfanget af de oplysninger, en arbejdsgiver 

 skal give en lønmodtager i forbindelse med ansættelsen. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af bemærkningerne til lovforslaget, at 

 EF-Domstolen i en præjudiciel afgørelse af 8. februar 2001 

 havde fastslået, at ansættelsesbevisdirektivets 

 (EF-direktiv nr. 91/533/EØF af 14/10 1991) opregning af de 

 væsentlige punkter, en arbejdsgiver skal oplyse 

 lønmodtageren om, ikke var udtømmende. Der var derfor behov 

 for at præcisere den gældende lovs bestemmelser. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 110 stemmer.