Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 67 

 Forslag til lov af ændring af ferieloven. (Renteafkast af FerieKonto). 

 Af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen). 

 Fremsat skr 29/1 02     Till.A 1880 

 Lovf som fremsat       Till.A 1878 

 1.beh 7/2 02         FF   1888 

 Betænkning 06/03 02     Till.B 263 

 2.beh 12/3 02        FF   3010 

 Tillægsbet 13/03 02     Till.B 309 

 Tilf til tillægsbet 15/03 02 Till.B 351 

 3.beh 19/3 02        FF   3597 

 Lovf som vedt        Till.C 61 

 Lov nr 133 af 20. marts 2002. 

 Ordførere: (1.beh) Freddy Dam (V), Jan Petersen (S), Poul Nødgaard (DF), 

 Lars Barfoed (KF), Ole Sohn (SF), Anders Samuelsen (RV), Søren Søndergaard 

 (EL) og Ole M. Nielsen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Arbejdsmarkedsudvalget (AMU). 

 Efter 2.beh henvist til fornyet beh i Arbejdsmarkedsudvalget (AMU). 

 Resumé: 

 Loven betyder, at der kan overføres op til 150 mio. kr. af 

 renteafkastet af FerieKonto i 2002 (beløb påløbet efter 21. 

 december 2001) til statskassen. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af bemærkningerne, at lovforslaget blev 

 fremsat som led i de økonomiske overvejelser i forbindelse 

 med finansloven for 2002. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 61 stemmer (V, DF og KF) mod 49 (S, SF, RV, EL og 

 KRF).