Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 147 

 Forslag til lov om ophævelse af lov om en generel arbejdsmiljøafgift. 

 Af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen). 

 Fremsat skr 28/2 02     Till.A 3742 

 Lovf som fremsat       Till.A 3737 

 1.beh 22/3 02        FF   4064 

 Betænkning 17/05 02     Till.B 1380 

 2.beh 28/5 02        FF   7418 

 3.beh 4/6 02         FF   7915 

 Lovf som vedt        Till.C 702 

 Lov nr 435 af 10. juni 2002. 

 Beh sammen: L 147 og L 148. 

 Ordførere: (1.beh) Charlotte Antonsen (V), Carsten Hansen (S), Bent Bøgsted 

 (DF), Lars Barfoed (KF), Lene Garsdal (SF), Søren Søndergaard (EL) og Ole M. 

 Nielsen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Arbejdsmarkedsudvalget (AMU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven ophæver lov om en generel arbejdsmiljøafgift. 

 Baggrund: 

 Efter regeringens opfattelse var loven om en generel 

 arbejdsmiljøafgift, der var indført i sammenhæng med 

 certifikats- og tilskudsordninger, en bureaukratisk og dyr 

 ordning. Regeringen ville derfor finde en mere 

 hensigtsmæssig metode til at fremme godt arbejdsmiljø i et 

 samarbejde med arbejdsmarkedets parter. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 56 stemmer (V, DF, KF og KRF) mod 44 (S, SF, RV 

 og EL).