Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 161 

 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, 

 integrationsloven, lov om fleksydelse og lov om retssikkerhed og 

 administration på det sociale område. (Bagudbetaling af kontanthjælp m.v., 

 ændring af reglerne om ledighedsydelse, indførelse af bemyndigelse 

 vedrørende 

 personer fra Færøerne og Grønland på døgninstitutioner m.v., ændring af 

 reglerne om fleksydelse og om lægers honorering i koordinationsudvalg). 

 Af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen). 

 Titelændring 28/5 02 til: 

 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, 

 integrationsloven, lov om fleksydelse og lov om retssikkerhed og 

 administration på det sociale område m.fl. love. (Bagudbetaling af 

 kontanthjælp m.v., ændring af reglerne om ledighedsydelse, indførelse af 

 bemyndigelse vedrørende personer fra Færøerne og Grønland på 

 døgninstitutioner m.v., ændring af reglerne om fleksydelse og om lægers 

 honorering i koordinationsudvalg). 

 Fremsat skr 13/3 02     Till.A 4262 

 Lovf som fremsat       Till.A 4223 

 1.beh 21/3 02        FF   3970 

 Betænkning 17/5 02      Till.B 1441 

 2.beh 28/5 02        FF   7427 

 3.beh 4/6 02         FF   7917 

 Lovf som vedt        Till.C 706 

 Lov nr 438 af 10. juni 2002. 

 Ordførere: (1.beh) Flemming Oppfeldt (V), Jan Petersen (S), Jørn Dohrmann 

 (DF), Lars Barfoed (KF), Christian Brix Møller (RV), Søren Søndergaard (EL) 

 og Jann Sjursen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Arbejdsmarkedsudvalget (AMU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven indebærer, at kontanthjælp og introduktionsydelse 

 udbetales bagud mod før forud. Personer, der går fra et 

 fleksjob til ustøttet beskæftigelse, bevarer endvidere 

 retten til at få ledighedsydelse, indtil de har mulighed 

 for at optjene ret til arbejdsløshedsdagpenge. 

 Herudover indføres der med loven en mulighed for at 

 dispensere for en frist for tilmelding til fleksydelse og 

 mulighed for at honorere læger, der deltager i 

 koordinationsudvalgenes arbejde, og endelig præciseres 

 reglerne om betaling for personer fra Grønland og Færøerne 

 med ophold i Danmark på døgninstitution. 

 Baggrund: 

 Lovforslaget var en opfølgning på kommuneaftalen for 

 2002, på satspuljeforhandlingerne og på en aftale mellem 

 henholdsvis Danmark, Grønland og Færøerne. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 61 stemmer (V, DF, KF og RV) mod 9 (SF og EL); 32 

 (S og KRF) stemte hverken for eller imod.