Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 195 

 Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension med 

 flere love. (Valgfrihed i SP-ordningen). 

 Af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen). 

 Fremsat skr 13/3 03     Till.A 6045 

 Lovf som fremsat       Till.A 6002 

 1.beh 27/3 03        FF   6828 

 Betænkning 14/05 03     Till.B 1389 

 2.beh 20/5 03        FF   9569 

 3.beh 27/5 03        FF   10033 

 Lovf som vedt        Till.C 500 

 Lov nr 421 af 10. juni 2003. 

 Ordførere: (1.beh) Flemming Oppfeldt (V), Lene Jensen (S), Bent Bøgsted 

 (DF), Lars Barfoed (KF), Søren Søndergaard (EL) og Tove Videbæk (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Arbejdsmarkedsudvalget (AMU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven skaber valgfrihed i SP-ordningen, idet der gives 

 SP-kontohaverne mulighed for at vælge en anden 

 investeringsforvalter end ATP eller helt at flytte pengene 

 ud af ATP-huset. Loven træder i kraft den 1. juli 2003, men 

 det bliver først muligt at vælge investeringspuljer og 

 udnytte sin flytteret pr. 1. januar 2005. Dette skyldes, at 

 der er behov for omfattende systemændringer i bl.a. SP. 

 Baggrund: 

 Lovforslaget var en del af finanslovaftalen for 2002. 

 Det fremgik af bemærkningerne, at baggrunden for 

 lovforslaget var arbejdet fra et embedsmandsudvalg, som 

 blev nedsat i foråret 2002, og som skulle analyse 

 mulighederne for at give borgerne større indflydelse på 

 placeringen af deres pensionsmidler, herunder midlerne i 

 den Særlige Pensionsopsparing. Udvalgets arbejde blev 

 offentliggjort i rapporten »Større valgfrihed i 

 pensionsopsparingen« fra maj 2003, jf. 

 Arbejdsmarkedsudvalget alm. del - bilag 415. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 61 stemmer (V, DF, KF og KRF) mod 45 (S, SF, RV 

 og EL).