Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 203 

 Forslag til lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og 

 funktionærer. (Gennemførelse af direktivet om tidsbegrænset ansættelse). 

 Af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen). 

 Fremsat skr 27/3 03     Till.A 6303 

 Lovf som fremsat       Till.A 6294 

 1.beh 8/4 03         FF   7409 

 Betænkning 7/5 03      Till.B 1127 

 2.beh 13/5 03        FF   9175 

 3.beh 20/5 03        FF   9540 

 Lovf som vedt        Till.C 444 

 Lov nr 371 af 28. maj 2003. 

 Beh sammen: L 202 og L 203. 

 Ordførere: (1.beh) Ulrik Kragh (V), Jan Petersen (S), Bent Bøgsted (DF), 

 Charlotte Dyremose (KF), Lene Garsdal (SF), Anders Samuelsen (RV), Søren 

 Søndergaard (EL) og Tove Videbæk (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Arbejdsmarkedsudvalget (AMU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven gennemfører som et supplement til det samtidig 

 fremsatte lovforslag nr. L 202 en række nødvendige 

 præciseringer og justeringer af funktionærlovens regler. 

 Det betyder bl.a., at en række forhold omkring 

 tidsbegrænset ansættelse, som tidligere har været antaget i 

 praksis, nu skrives direkte ind i lovteksten af hensyn til 

 EU-rettens krav om klarhed ved implementering. 

 Baggrund: 

 Lovforslaget blev fremsat sammen med lovforslag nr. L 202 

 og vedrørte gennemførelsen af direktivet om tidsbegrænset 

 ansættelse (direktiv 1999/70/EF). Der henvises til omtalen 

 under L 202. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 93 stemmer (V, S, KF, SF, RV, EL og KRF) mod 15 

 (DF).