Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 76 

 Forslag til lov om ændring af ferieloven. (Renteafkast af Feriekonto). 

 Af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen). 

 Fremsat skr 13/11 03     Till.A 2520 

 Lovf som fremsat       Till.A 2516 

 1.beh 21/11 03        FF   2000 

 Betænkning 10/12 03     Till.B 469 

 2.beh 16/12 03        FF   3440 

 3.beh 19/12 03        FF   3785 

 Lovf som vedt        Till.C 266 

 Lov nr 1202 af 27. december 2003. 

 Ordførere: (1. beh) Irene Simonsen (V), Ole Vagn Christensen (S), Bent 

 Bøgsted (DF), Lars Barfoed (KF), Ole Sohn (SF), Søren Søndergaard (EL) og 

 Jann Sjursen (KD). 

 Efter 1.beh henvist til Arbejdsmarkedsudvalget (AMU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 56 stemmer (V, DF og KF) mod 44 (S, SF, RV, EL og 

 KD).