Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
En 11-årige dreng var hjemvendt fra en ferie i Ghana, og samme dag fik han på en afdeling taget blodprøver og bakteriologisk afføringsprøve med henblik på undersøgelse for malaria. Moderen kontaktede flere gange afdelingen for at få aktindsigt i svaret på den bakteriologiske afføringsprøven. Hun fik oplyst, at hun kun ville få svar, hvis prøverne viste unormale forhold.

 

Der blev klaget over, at lægerne ikke ville imødekomme moderens anmodning om aktindsigt i den bakteriologisk afføringsprøve.

Den fulde tekst

Klage over manglende aktindsigt i prøvesvar

 

 

Nævnet fandt, at moderen var berettiget til at få aktindsigt i svaret vedrørende den bakteriologisk afføringsprøve og lagde herved vægt på, at retten til aktindsigt for så vidt angår børn under 15 år tilkommer forældremyndighedsindehaveren, og at retten til aktindsigt omfatter hele journalen, herunder prøvesvar.

Nævnet fandt endvidere, at der ikke forelå særlige omstændigheder, der kunne begrunde afslag på aktindsigt i henhold til § 20, stk. 2, i lov om patienters retsstilling.