Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
En 68-årig mand havde fra juli 1993 til september 2001 læge A som praktiserende læge. I september 2001 skiftede han imidlertid læge. Den 14. oktober 2001 anmodede han skriftligt sin tidligere læge A om aktindsigt i sin journal, som lægen havde i sin besiddelse.

 

Den 23. oktober 2001 henviste læge A skriftligt patienten til at rette henvendelse til sin nuværende læge med henblik på anmodning om aktindsigt. Han foreslog i den forbindelse, at han oversendte journalen til den nuværende læge med henblik på dette. Patienten svarede ikke lægen på dette. Den 29. oktober 2001 fremsendte læge A journalmaterialet til patientens nuværende læge. Patienten klagede herefter over afslag på anmodning om aktindsigt.

 

Der blev klaget over, at patientens tidligere praktiserende læge A den 23. oktober 2001 afslog hans anmodning om aktindsigt i journalmateriale vedrørende ham.

Den fulde tekst

Klage over afslag på anmodning om aktindsigt hos patientens tidligere
læge

 

 

Patientklagenævnet fandt, at læge A ikke var berettiget til at afslå patientens anmodning om aktindsigt i EDB-ført journalmateriale fra tiden før 1. januar 1994 samt journalmateriale fra tiden efter 1. januar 1994, idet han i henhold til lovgivningen var forpligtet til at udlevere journalen, som var i hans besiddelse, selvom han var af den overbevisning, at patienten uden samtidig lægelig rådgivning ikke fuldt ud ville være i stand til at forstå journalmaterialet.

Nævnet oplyste, at for så vidt angår ikke-EDB-ført materiale fra tiden før 1. januar 1994 har en læge ikke pligt til at give aktindsigt heri.

Nævnet fandt på den baggrund, at læge A var berettiget til ikke at udlevere ikke-EDB-ført journalmateriale fra tiden før 1. januar 1994.