Den fulde tekst
L 91
Forslag til lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. (Ophævelse af 18-års-grænsen i § 2 b).
Af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen ()).
Fremsat skr 11/11 04 Tillæg A 2685
Lovf som fremsat 11/11 04 Tillæg A 2681
1.beh 18/11 04 FF 1472
Betænkning 8/12 04 Tillæg B 236
2.beh 14/12 04 FF 2934
3.beh 16/12 04 FF 3120
Lovf som vedt 16/12 04 Tillæg C 124
Lov nr 1416 af 22. december 2004
Beh sammen: L 91 og L 92
Ordførere: (1.beh) Ulrik Kragh (V), Lene Jensen (S), Bent Bøgsted (DF), Lars Barfoed (KF), Ole Sohn (SF), Søren Søndergaard (EL), Mogens Nørgård (KD).
Ministre: (1.beh) beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen).
Efter 1.beh henvist til Arbejdsmarkedsudvalget(AMU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Resumé:
Loven ophæver 18-års-grænsen i funktionærlovens § 2 b, stk. 1.
Baggrund:
Lovforslagets ændring af funktionærloven var en følge af vedtagelsen af lovforslag nr. L 92. Der henvises til omtalen af dette forslag.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 101 stemmer.