Den fulde tekst
L 19
Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren.
Af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen (V)).
Fremsat skr 23/2 05 Tillæg A 654
Lovf som fremsat 23/2 05 Tillæg A 634
1.beh 1/3 05 FF 169
Betænkning 27/4 05 Tillæg B 227
2.beh 10/5 05 FF 2633
Lovf optrykt efter 2.beh 10/5 05
3.beh 17/5 05 FF 3013
Lovf som vedt 17/5 05 Tillæg C 119
Lov nr 395 af 1. juni 2005
Ordførere: (1.beh) Erling Bonnesen (V), Bjarne Laustsen (S), Bent Bøgsted (DF), Jakob Axel Nielsen (KF), Elisabeth Geday (RV), Ole Sohn (SF), Per Clausen (EL).
Ministre: (1.beh) beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen).
Efter 1.beh henvist til Arbejdsmarkedsudvalget(AMU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven fastsætter en række regler for arbejdstid for lønmodtagere, der kører for en virksomhed, som udbyder person- eller godstransport. Loven medfører bl.a.:
- At den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid ikke må overstige 48 timer beregnet over 4 måneder eller 60 timer i en enkelt uge.
- At lønmodtageren ikke må arbejde i over 6 timer uden en pause på mindst 30 minutter.
- At lønmodtageren ikke må arbejde mere end 10 timer inden for 24 timer, hvis der udføres natar-bejde.
Baggrund:
Lovforslaget gennemførte Rådets direktiv 2002/15/EF af 11. marts 2002. Formålet med lovforslaget var at forbedre sikkerhed og sundhed for mobile lønmodtagere, at øge færdselssikkerheden og at skabe mere ensartede konkurrencevilkår i vejtransportsektoren.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 91 stemmer (V, S, KF, RV, SF og EL) mod 16 (DF).