Den fulde tekst
L 23
Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med flere love. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen).
Af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen (V)).
Fremsat skr 24/2 05 Tillæg A 1939
Lovf som fremsat 24/2 05 Tillæg A 1880
1.beh 30/3 05 FF 1172
Betænkning 1/6 05 Tillæg B 820
2.beh 9/6 05 FF 4244
Lovf optrykt efter 2.beh 9/6 05
3.beh 17/6 05 FF 4918
Lovf som vedt 17/6 05 Tillæg C 23
Lov nr 523 af 24. juni 2005
Beh sammen: L 23 og L 22
Ordførere: (1.beh) Jens Vibjerg (V), Jan Petersen (udpeget af S) (S), Bent Bøgsted (DF), Jakob Axel Nielsen (KF), Elisabeth Geday (RV), Ole Sohn (SF), Jørgen Arbo-Bæhr (EL).
Ministre: (1.beh) beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen).
Efter 1.beh henvist til Arbejdsmarkedsudvalget(AMU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven omfatter en række konsekvensændringer som følge af kommunalreformen, bl.a. som følge af, at en række organer i beskæftigelsesindsatsen får nye benævnelser, at der indføres nye regler om klager over afgørelser truffet af staten og kommunerne, og at amtskommunerne nedlægges.
Baggrund:
Lovforslaget var en del af den samlede lovgivningsmæssige gennemførelse af kommunalreformen. Lovforslaget skulle især ses i sammenhæng med L 22, og der henvises til omtalen af dette forslag.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 62 stemmer (V, DF og KF) mod 45 (S, RV, SF og EL).