Den fulde tekst
L 98
Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år).
Af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen (V)).
Fremsat skr 7/12 05 Tillæg A 2941
Lovf som fremsat 7/12 05 Tillæg A 2934
1.beh 18/1 06 FF 2833
Betænkning 1/3 06 Tillæg B 570
2.beh 14/3 06 FF 4635
Lovf optrykt efter 2.beh 14/3 06
3.beh 21/3 06 FF 4797
Lovf som vedt 21/3 06 Tillæg C 379
Lov nr 240 af 27. marts 2006
Ordførere: (1.beh) Torsten Schack Pedersen (V), Thomas Adelskov (S), Bent Bøgsted (DF), Jakob Axel Nielsen (KF), Elisabeth Geday (RV), Jørgen Arbo-Bæhr (EL).
Ministre: (1.beh) beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen).
Efter 1.beh henvist til Arbejdsmarkedsudvalget(AMU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven medfører, at unge under 18 år undtages fra forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder i relation til ansættelse, aflønning og afskedigelse på områder, hvor overenskomsterne giver adgang til at aflønne unge under 18 år med en lavere lønsats. Loven indebærer, at erhvervslivet fortsat kan rekruttere og aflønne unge under 18 år i overensstemmelse med de gældende overenskomstregler herom. Loven er en udnyttelse af artikel 6 i EF-direktiv 2000/78/EF om generelle rammebetingelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 107 stemmer.