Den fulde tekst
L 203
Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om betaling for uddannelse i forbindelse med visse tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. (Omlægning af finansieringen af udgifter til uddannelse ved revalidering, støtte til revalidender til dækning af særlige udgifter, tilskud til hjælpemidler til selvstændige, forenkling af løntilskudssatser m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen (V)).
Fremsat skr 29/3 06 Tillæg A 6532
Lovf som fremsat 29/3 06 Tillæg A 6513
1.beh 19/4 06 FF 5813
Betænkning 17/5 06 Tillæg B 1325
2.beh 31/5 06 FF 7864
Lovf optrykt efter 2.beh 31/5 06
3.beh 2/6 06 FF 8197
Lovf som vedt 2/6 06 Tillæg C 952
Lov nr 564 af 9. juni 2006
Ordførere: (1.beh) Jens Vibjerg (V), Jytte Andersen (S), Hans Kristian Skibby (DF), Elisabeth Geday (RV), Ole Sohn (SF).
Ministre: (1.beh) beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen).
Efter 1.beh henvist til Arbejdsmarkedsudvalget(AMU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven gennemfører en finansieringsomlægning af kommunernes udgifter til uddannelse i forbindelse med revalidering. Kommunerne skal i fremtiden betale for denne uddannelse med en statslig refusion på 50 pct. inden for et rådighedsbeløb. Herudover indeholder loven en række forenklingstiltag. Derudover får kommunerne hjemmel til med virkning tilbage til 1. juli 2003 at yde støtte til revalidender og forrevalidender til særlige udgifter. Ligeledes med virkning tilbage til 1. juli 2003 præciseres det, at bestemmelsen om tilskud til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger også gælder for selvstændige.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 107 stemmer (V, S, DF, KF, RV og SF) mod 3 (EL).