Den fulde tekst
L 60
Forslag til lov om ændring af lov om delpension. (Udfasning af delpensionsordningen).
Af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen (V)).
Fremsat skr 3/11 06 Tillæg A 2212
Lovf som fremsat 3/11 06 Tillæg A 2205
1.beh 14/11 06 FF 1074
Betænkning 7/12 06 Tillæg B 264
2.beh 12/12 06 FF 2240
3.beh 14/12 06 FF 2450
Lovf som vedt 14/12 06 Tillæg C 106
Lov nr 1541 af 20. december 2006
Beh sammen: L 60 og L 59
Ordførere: (1.beh) Jens Vibjerg (V), Jytte Andersen (S), Bent Bøgsted (DF), Jakob Axel Nielsen (KF), Elisabeth Geday (RV), Ole Sohn (SF), Jørgen Arbo-Bæhr (EL).
Ministre: (1.beh) beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen).
Efter 1.beh henvist til Arbejdsmarkedsudvalget(AMU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med loven udfases delpensionsordningen gradvis, således at personer, der ved udgangen af 2006 ikke er fyldt 48 år, ikke vil kunne få delpension. Herudover indeholder loven en række konsekvensændringer.
Lovforslaget udgjorde en del af udmøntningen af velfærdsaftalen indgået den 20. juni 2006 mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre.
Lovforslaget skulle ses i sammenhæng med lovforslagene nr. L 57, 58, 59, 61 og 62.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 112 stemmer (V, S, DF, KF, RV og SF) mod 2 (EL).