Den fulde tekst
L 90
Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø. (Justering af screening, rådgivning og smiley-ordningen m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen (V)).
Fremsat skr 29/11 06 Tillæg A 3041
Lovf som fremsat 29/11 06 Tillæg A 3018
1.beh 14/12 06 FF 2526
Betænkning 24/1 07 Tillæg B 491
2.beh 20/2 07 FF 3997
3.beh 22/2 07 FF 4159
Lovf som vedt 22/2 07 Tillæg C 464
Lov nr 175 af 27. februar 2007
Ordførere: (1.beh) Jens Vibjerg (V), Thomas Adelskov (S), Bent Bøgsted (DF), Jakob Axel Nielsen (KF), Elisabeth Geday (RV), Anne Baastrup (SF), Jørgen Arbo-Bæhr (EL).
Ministre: (1.beh) beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen).
Efter 1.beh henvist til Arbejdsmarkedsudvalget(AMU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget var en udmøntning af en aftale indgået i oktober 2006 mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det radikale Venstre om justering af arbejdsmiljøreformen. Ændringerne vedrører især screeningen af virksomhedernes arbejdsmiljø, rådgivningen af virksomhederne og smiley-ordningen.
Afstemning:
Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 113 stemmer.