Den fulde tekst
L 89
Forslag til lov om Forebyggelsesfonden.
Af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen (V)).
Fremsat skr 29/11 06 Tillæg A 3017
Lovf som fremsat 29/11 06 Tillæg A 3000
1.beh 14/12 06 FF 2520
Betænkning 17/1 07 Tillæg B 444
2.beh 23/1 07 FF 3201
3.beh 25/1 07 FF 3360
Lovf som vedt 25/1 07 Tillæg C 407
Lov nr 87 af 30. januar 2007
Ordførere: (1.beh) Charlotte Antonsen (udpeget af V) (V), Thomas Adelskov (S), Bent Bøgsted (DF), Jakob Axel Nielsen (KF), Elisabeth Geday (RV), Anne Baastrup (SF), Jørgen Arbo-Bæhr (EL).
Ministre: (1.beh) beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen).
Efter 1.beh henvist til Arbejdsmarkedsudvalget(AMU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med loven etableres der en Forebyggelsesfond, hvis kapital udgør 3 mia.kr. Fonden skal yde støtte til arbejdspladsrelaterede projekter. Fondens formål er at sikre en senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet ved at forebygge og forhindre fysisk og psykisk nedslidning. Støtteordningen skal godkendes af Europa-Kommissionen, før der kan gives støtte fra fonden. Fonden skal ledes af en bestyrelse bestående af 1 formand og 16 medlemmer. Fonden skal aflægge regnskab og revideres efter de regler, der gælder for staten.
Lovforslaget udmøntede en del af velfærdsaftalen indgået den 20. juni 2006 mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre.
Afstemning:
Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 112 stemmer.