Sagsforløb 2004/1 BF 16
Den fulde tekst
B 16
Forslag til folketingsbeslutning om gratis skole- og institutionsmad til alle børn.
Af Villy Søvndal (SF), Holger K. Nielsen (SF), Kamal Qureshi (SF), Aage Frandsen (udpeget af SF) (SF), Anne Baastrup (SF).
Vedrørende: Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender.
Fremsat skr 19/10 04 Tillæg A 1104
Forsl som fremsat 19/10 04 Tillæg A 1102
1.beh 19/11 04 FF 1588
Ordførere: (1.beh) Hans Andersen (V), René Skau Björnsson (S), Jette Jespersen (DF), Charlotte Dyremose (KF), Villy Søvndal (SF), Ida Jørgensen (RV), Tove Videbæk (KD), Line Barfod (EL).
Ministre: (1.beh) familie- og forbrugerministeren (Carina Christensen).
Efter 1.beh henvist til Socialudvalget (SOU).
Beslutningsforslaget var en uændret genfremsættelse af beslutningsforslag nr. B 141 fra folketingsåret 2003-04.
Beslutningsforslaget opfordrede regeringen til at give mulighed for at tilbyde gratis mad i daginstitutioner og skoler for at forbedre børns kostvaner og indlæring.
Baggrund:
Forslagsstillerne mente, at et sundt og så vidt muligt økologisk frokostmåltid ville forbedre børns madvaner, og at deres indlæringsevne var bedre, når de var mætte.