Den fulde tekst
L 27
Forslag til navnelov.
Af familie- og forbrugerministeren (Lars Barfoed (KF)).
Fremsat skr 23/2 05 Tillæg A 804
Lovf som fremsat 23/2 05 Tillæg A 727
1.beh 10/3 05 FF 502
Betænkning 4/5 05 Tillæg B 359
2.beh 10/5 05 FF 2625
Lovf optrykt efter 2.beh 10/5 05
Tillægsbet 9/6 05 Tillæg B 1423
Ændringsforslag uden for tillægsbetænkning nr. 2-3 13/6-05 af familie- og forbrugerministeren 13/6 05 Tillæg B 1561 af
1.del af 3.beh 14/6 05 FF 4452
Tilf til tillægsbet 15/6 05 Tillæg B 1569
Ændringsforslag uden for tilføjelse til tillægsbetænkning nr. 4 16/6-05 af Martin Henriksen (DF) 16/6 05 Tillæg B 1636 af
2.del af 3.beh 17/6 05 FF 4920
3.beh 17/6 05 FF 4920
Lovf som vedt 17/6 05 Tillæg C 782
Lov nr 524 af 24. juni 2005
Ordførere: (1.beh) Søren Pind (V), Morten Bødskov (S), Martin Henriksen (DF), Per Ørum Jørgensen (KF), Charlotte Fischer (RV), Pernille Vigsø Bagge (SF), Line Barfod (EL).
Ministre: (1.beh) familie- og forbrugerministeren (Lars Barfoed).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh henvist til Retsudvalget(REU).
3.beh afbrudt og forsl henvist til Retsudvalget(REU).
Loven liberaliserer og moderniserer reglerne om personnavne, ligesom sagsgangen ved myndighederne bliver søgt forenklet for borgeren. Loven bringer den danske navnelovgivning i bedre overensstemmelse med de andre nordiske landes regler.
Baggrund:
Lovforslaget byggede hovedsagelig på Navnelovsudvalgets lovudkast i betænkning nr. 1446/2004.
Ved et ændringsforslag blev personantalgrænsen hævet fra 1.000 personer til 2.000 personer. Dette betyder, at efternavne, der bæres af flere end 2.000 personer, frit kan tages af enhver.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 90 stemmer (V, S, KF, RV , SF og EL) mod 21 (DF og Britta Schall Holberg (V)).