Den fulde tekst
L 28
Forslag til lov om ændring af lov om forældremyndighed og samvær, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love. (Udmøntning af kommunalreformen på det familieretlige område).
Af familie- og forbrugerministeren (Lars Barfoed (KF)).
Fremsat skr 24/2 05 Tillæg A 1991
Lovf som fremsat 24/2 05 Tillæg A 1940
1.beh 18/3 05 FF 1020
Betænkning 2/6 05 Tillæg B 878
2.beh 7/6 05 FF 4094
Lovf optrykt efter 2.beh 7/6 05
3.beh 14/6 05 FF 4451
Lovf som vedt 14/6 05 Tillæg C 410
Lov nr 525 af 24. juni 2005
Ordførere: (1.beh) Birthe Rønn Hornbech (V), Lissa Mathiasen (udpeget af S) (S), Martin Henriksen (DF), Per Ørum Jørgensen (KF), Simon Emil Ammitzbøll-Bille (RV), Anne Baastrup (SF), Line Barfod (EL).
Ministre: (1.beh) familie- og forbrugerministeren (Lars Barfoed).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven udmønter den del af aftalen om kommunalreformen, der indebærer, at alle sager om separation, skilsmisse og forældremyndighed fremover begynder i de nye statsforvaltninger, som fra 2007 overtager de fleste af statsamternes nuværende opgaver.
Baggrund:
Lovforslaget var en del af den lovgivningsmæssige gennemførelse af kommunalreformen.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 109 stemmer (V, S, DF, KF, RV og SF); 3 (EL) stemte hverken for eller imod.