Den fulde tekst
L 102
Forslag til lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven).
Af familie- og forbrugerministeren (Lars Barfoed (KF)).
Fremsat skr 8/12 05 Tillæg A 3002
Lovf som fremsat 8/12 05 Tillæg A 2981
1.beh 18/1 06 FF 2870
Betænkning 29/3 06 Tillæg B 862
2.beh 6/4 06 FF 5476
3.beh 25/4 06 FF 5979
Lovf som vedt 25/4 06 Tillæg C 460
Lov nr 417 af 8. maj 2006
Ordførere: (1.beh) Inger Støjberg (V), Kirsten Brosbøl (S), Martin Henriksen (DF), Helle Sjelle (KF), Elisabeth Geday (RV), Ole Sohn (SF), Jørgen Arbo-Bæhr (EL).
Ministre: (1.beh) familie- og forbrugerministeren (Lars Barfoed).
Efter 1.beh henvist til Arbejdsmarkedsudvalget(AMU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven skal sikre, at den del af arbejdsmarkedet, som ikke er dækket af private aftaler om barseludligning, vil blive omfattet af en lovbaseret barseludligningsordning. Alle arbejdsgivere skal indbetale bidrag til ordningen for lønmodtagere, medmindre lønmodtageren er omfattet af en decentral barseludligningsordning. Arbejdsgiveren kan modtage refusion for udgifter til løn under barsel. Refusionen udgør forskellen mellem barseldagpenge og løn under barsel inden for et fast kroneloft på 142 kr. pr. time i op til 26 uger.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 104 stemmer.