Senere ændringer til afgørelsen
Resume
Resumé
Fra 1983 til 1999 konsulterede en kvinde samme tandlæge. Hun var ved behandlingens afslutning 60 år gammel.

 

I forbindelse med tandlægeskift i 1999 viste det sig, at patienten havde fremskreden parodontose på næsten alle tænder, samt såvel større som mindre kariesangreb.

 

Sundhedsstyrelsen fandt grundlag for at indberette tandlægen for hans behandling af patienten.

Den fulde tekst

Indberetning om mangeårig fejlbehandling og mangelfuld information og journalføring

 

 

Nævnet fandt grundlag for kritik af tandlægens behandling og information af patienten samt af tandlægens journalføring.

Nævnet lagde blandt vægt på, at formålet med at gå til regelmæssig undersøgelse og kontrol hos en tandlæge er at forebygge og behandle tandsygdomme så tidligt som muligt. Tandlægens patienter kan med rette forvente, at tandlægen omhyggeligt undersøger og informeret om de fund, der bliver gjort, og at mulige behandlinger bliver foreslået.

Videre lagde nævnet vægt på, at tandlægens journal ikke indeholdt tilstrækkelige oplysninger om en række behandlinger, herunder om diagnose, baggrunden for behandlingerne eller information om årsagen til behandlingerne.