Den fulde tekst
L 28
Forslag til lov om ændring af lov om fødevarer, lov om næringsbrev til fødevarebutikker og lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. (Strafskærpelse, næringsbrev til fødevarevirksomheder og inddragelse heraf, udveksling af oplysninger m.v.).
Af familie- og forbrugerministeren (Lars Barfoed (KF)).
Fremsat skr 4/10 06 Tillæg A 1025
Lovf som fremsat 4/10 06 Tillæg A 988
1.beh 10/10 06 FF 293
Betænkning 12/12 06 Tillæg B 327
2.beh 14/12 06 FF 2455
Lovf optrykt efter 2.beh 14/12 06
3.beh 15/12 06 FF 2614
Lovf som vedt 15/12 06 Tillæg C 230
Lov nr 1549 af 20. december 2006
Ordførere: (1.beh) Inger Støjberg (V), Mette Gjerskov (S), Martin Henriksen (DF), Per Ørum Jørgensen (KF), Elisabeth Geday (RV), Anne Grete Holmsgaard (SF), Per Clausen (EL).
Ministre: (1.beh) familie- og forbrugerministeren (Lars Barfoed).
Efter 1.beh henvist til Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri(FLF).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven har til formål at skærpe sanktionerne i sager om overtrædelse af fødevarelovgivningen og indeholder bl. a. følgende elementer:
- Næringsbrev til fødevareengrosvirksomheder samt inddragelse heraf.
- Tilbagetrækning og markedsføring af materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer.
- Laboratoriers oplysningspligt.
- Udveksling af oplysninger og registersamenkøring.
- Skærpelse af bødeniveauet.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 98 stemmer (V, S, DF, KF, SF og EL); 9 (RV) stemte hverken for eller imod.