Den fulde tekst
L 3
Forslag til lov om ændring af lov om Forbrugerforum. (Forbrugerstyrelsens gennemførelse og offentliggørelse af test).
Af familie- og forbrugerministeren (Lars Barfoed (KF)).
Fremsat skr 4/10 06 Tillæg A 58
Lovf som fremsat 4/10 06 Tillæg A 53
1.beh 10/10 06 FF 289
Betænkning 23/11 06 Tillæg B 54
2.beh 5/12 06 FF 1913
3.beh 8/12 06 FF 2177
Lovf som vedt 8/12 06 Tillæg C 15
Lov nr 1548 af 20. december 2006
Ordførere: (1.beh) Inger Støjberg (V), Karen Hækkerup (S), Mia Falkenberg (DF), Per Ørum Jørgensen (KF), Elisabeth Geday (RV), Poul Henrik Hedeboe (SF), Pernille Rosenkrantz-Theil (EL).
Ministre: (1.beh) familie- og forbrugerministeren (Lars Barfoed).
Efter 1.beh henvist til Erhvervsudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med loven tilvejebringes udtrykkelig lovhjemmel til, at Forbrugerstyrelsen gennemfører og offentliggør sammenlignende test af varer og tjenesteydelser. Samtidig fastslås, at Forbrugerstyrelsen kan benytte anonym informationsindsamling ved sin testvirksomhed.
Afstemning:
L 3 vedtaget med 104 stemmer (V, S, DF, KF, RV og SF) mod 3 (EL).