Den fulde tekst
L 133
Forslag til forældreansvarslov.
Af familie- og forbrugerministeren (Carina Christensen (KF)).
Fremsat skr 31/1 07 Tillæg A 4510
Lovf som fremsat 31/1 07 Tillæg A 4407
1.beh 20/2 07 FF 3998
Betænkning 26/4 07 Tillæg B 907
2.beh 8/5 07 FF 6570
Lovf optrykt efter 2.beh 8/5 07
3.beh 10/5 07 FF 6729
Lovf som vedt 10/5 07 Tillæg C 606
Lov nr 499 af 6. juni 2007
Ordførere: (1.beh) Inger Støjberg (V), Lissa Mathiasen (udpeget af S) (S), Martin Henriksen (DF), Per Ørum Jørgensen (KF), Lone Dybkjær (RV), Anne Baastrup (SF), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL).
Ministre: (1.beh) familie- og forbrugerministeren (Carina Christensen).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indebærer en gennemgribende revision af reglerne om forældremyndighed og samvær.
Et grundlæggende princip i loven er, at alle afgørelser skal træffes efter, hvad der er bedst for barnet. Loven bygger på, at et barn har ret til to forældre. Udgangspunktet er, at forældrene har fælles forældremyndighed, også efter en samlivsophævelse. Alle børn skal inddrages i sager om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær. Med loven understreges, at det er barnet, der har ret til samvær. En forælder, der ikke har del i forældremyndigheden, skal orienteres om og have adgang til at deltage i de generelle sociale aktiviteter på skoler og i institutioner. Der kan i særlige tilfælde fastsættes samvær for barnet med andre end dets forældre.
Afstemning:
Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 106 stemmer.