Den fulde tekst
L 170
Forslag til lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven).
Af familie- og forbrugerministeren (Carina Christensen (KF)).
Fremsat skr 28/2 07 Tillæg A 5897
Lovf som fremsat 28/2 07 Tillæg A 5814
1.beh 14/3 07 FF 4648
Betænkning 3/5 07 Tillæg B 1023
2.beh 22/5 07 FF 7152
Lovf optrykt efter 2.beh 22/5 07
3.beh 24/5 07 FF 7331
Lovf som vedt 24/5 07 Tillæg C 692
Lov nr 501 af 6. juni 2007
Ordførere: (1.beh) Inger Støjberg (V), Mette Frederiksen (S), Henrik Brodersen (DF), Per Ørum Jørgensen (KF), Martin Lidegaard (RV), Pernille Vigsø Bagge (SF), Line Barfod (EL).
Ministre: (1.beh) familie- og forbrugerministeren (Carina Christensen).
Efter 1.beh henvist til Socialudvalget(SOU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med loven er at skabe tilbud til børn og unge, der fremmer deres trivsel, udvikling og læring, forebygge negativ social arv, fremme fleksibiliteten i tilbuddene og skabe sammenhæng mellem tilbuddene. Der sættes fokus på barnets sproglige udvikling gennem tilbud om sprogvurdering til alle 3-årige børn og opfølgende sprogvurdering. Endvidere forbedres forældres adgang til information om tilbuddene via krav om offentliggørelse. Derudover bliver det muligt for kommunalbestyrelsen at give tilskud til forældrebetalte madordninger. Endelig udvides muligheden for, at kommunalbestyrelsen kan give tilskud til privat pasning. Lovforslaget byggede bl.a. på regeringens globaliseringsstrategi, "Fremgang, fornyelse og tryghed", og Skolestartsudvalgets anbefalinger.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 64 stemmer (V, DF, KF og Leif Mikkelsen (UFG)) mod 50 (S, RV, SF og EL).