Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om opholdstilladelse med henblik på at søge arbejde efter pointsystem (green card)

I medfør af udlændingelovens § 9 a, stk. 20, jf. lovbekendtgørelse nr. 1044 af 6. august 2007, som ændret ved lov nr. 379 af 25. april 2007 om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik, fastsættes:

§ 1. Opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, stk. 20, gives efter det i bilag 1 fastsatte pointsystem.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft 10. oktober 2007.

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, den 1. oktober 2007

Rikke Hvilshøj

/ Frederik Gammeltoft


Bilag 1

Grundlag for tildeling af point i forbindelse med meddelelse af opholdstilladelse med henblik på at søge beskæftigelse (green card):

 
Kriterium
Points
1
Uddannelse
Bachelorgrad
Kandidatgrad
Ph.d.
Bonus for uddannelsesretning (inden for område, hvor der er mangel på særligt kvalificeret arbejdskraft)
20
40
55
25
2
Sprogfærdigheder
Prøve i Dansk 1 (og/eller prøve i svensk/norsk svarende til Prøve i Dansk 1)
Prøve i Dansk 2 (og/eller prøve i svensk/norsk svarende til Prøve i Dansk 2)
Prøve i Dansk 3 (og/eller prøve i svensk/norsk svarende til Prøve i Dansk 3)
Studieprøven eller prøve på højere niveau (og/eller prøve i svensk/norsk svarende til Studieprøven eller højere niveau)
Prøve i engelsk og/eller tysk svarende til Prøve i Dansk 1
Prøve i engelsk og/eller tysk svarende til Prøve i Dansk 2
Prøve i engelsk og/eller tysk svarende til Prøve i Dansk 3
Prøve i engelsk og/eller tysk svarende til Studieprøven eller højere niveau
5
10
15
20
5
10
15
20
3
Arbejdserfaring (som forsker eller inden for områder, hvor der er mangel på særligt kvalificeret arbejdskraft i Danmark)
1-2 års arbejde inden for de seneste 5 år forud for ansøgningens indgivelse
3-5 års arbejde inden for de seneste 5 år forud for ansøgningens indgivelse
15
25
4
Gennemsnitlig årlig lønindkomst (baseret på de perioder, som udlændingen har arbejdet de seneste 2 år forud for ansøgningens indgivelse)
150.000 kr.-299.999 kr.
300.000 kr.-449.999 kr.
450.000 kr. eller mere
15
30
45
5
Alder
27 år eller yngre
28-34 år
35-40 år
20
10
5

En udlænding skal opnå 80 point for at kunne få opholdstilladelse med henblik på at søge beskæftigelse.