Senere ændringer til afgørelsen
Resume
Resumé
En 30-årig kvinde skulle hos speciallæge have behandlet arvæv i panden. Behandlingen blev foretaget og efterfølgende fik patienten en fordybning i huden som følge af behandlingen. Der blev blandt andet klaget over, at speciallægen forud for behandlingen ikke informerede om denne og de mulige bivirkninger.
Den fulde tekst

Klage over manglende information forud for behandling

 

 

Nævnet fandt anledning til kritik af speciallægen, idet denne forud for behandlingen ikke havde indhentet patientens informerede samtykke. Nævnet lagde vægt på, at der i behandlingen blev anvendt binyrebarkhormon, og at der konkret forud for anvendelsen heraf burde være informeret om, at der blev iværksat behandling med binyrebarkhormon samt risikoen for bivirkninger herved.