Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S og om ophævelse af visse love på Transport- og Energiministeriets område

I medfør af § 28 i lov nr. 551 af 6. juni 2007 om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S fastsættes følgende:

§ 1. Loven træder i kraft den 26. oktober 2007.

§ 2. Samtidig ophæves følgende love:

1) lov nr. 474 af 31. maj 2000 om Københavns Havn A/S, og

2) lov nr. 477 af 24. juni 1992 om Ørestaden m.v.

Transport- og Energiministeriet, den 11. oktober 2007

Jakob Axel Nielsen

/ Lasse Winterberg