Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
En 44-årig kvinde fik med henblik på kemoterapibehandling anlagt et kateter på brystvæggen. Der blev herefter givet behandling gennem kateteret. Ved kontrol af kateteret i forbindelse med 4. behandling blev det konstateret, at kateteret og porten var skilt fra hinanden. Patienten havde siden behandlingen været generet af led- og muskelsmerter.

 

Der blev klaget over, at der blev begået fejl ved kemoterapibehandlingen.

Den fulde tekst

Klage over fejl i forbindelse med kemoterapibehandling ved hjælp af
Port-a-kath kateter

 

 

Nævnet fandt ikke anledning til kritik af de i involverede læger. Nævnet lagde vægt på, at det er meget sjældent, at der forekommer en teknisk fejl, således at slangen løsnes fra kammeret. Videre blev der lagt vægt på, at man forud for kemoterapibehandlingen blev opmærksom på fejlen, hvorfor der ikke blev foretaget behandling gennem det ikke fungerende system.