Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Bilag 2

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fastsættelse af København Havns søområde

I medfør af § 25, stk. 1, i lov nr. 551 af 6. juni 2007 om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S fastsættes følgende:

§ 1. Københavns Havns søområde afgrænses mod nord, øst og vest af en linie gennem følgende punkter, jf. bilag 1:

55o43.3147´ N, 12o34.9787´ Ø. Svanemølle-bugten.

55o43.5685´ N, 12o36.0782´ Ø. Stubben.

55o43.0122´ N, 12o37.5568´ Ø. Kronløbet.

55o43.1227´ N, 12o37.7630´ Ø. Kronløbet.

55o42.8169´ N, 12o37.7845´ Ø. Kronløbet.

55o42.7203´ N, 12o37.4954´ Ø. Kronløbet.

55o41.4667´ N, 12o37.9740´ Ø. Amagerværket Nord.

55o40.5160´ N, 12o39.0386´ Ø. Prøvestenen.

55o40.0357´ N, 12o38.7374´ Ø. Prøvestenen.

55o39.9924´ N, 12o38.1729´ Ø. Prøvestenen.

55o40.2220´ N, 12o38.0002´ Ø. Prøvestenen.

55o40.2147´ N, 12o37.8788´ Ø. Prøvestenen.

Havnens sydgrænse begrænses af forbindelseslinien fra Harrestrup Å’s udløb i retning mod Grænsebåken på dæmningen, og føres langs Kalvebodløbet (fangedæmningen) til et punkt ca. 700 meter syd for Kalvebodbroen, pos.: 55o36.481´ N, 12o30.416´ Ø, og herfra mod øst til land.

Koordinaterne er angivet i system WGS-84.

§ 2. Holmens søområde, den tidligere orlogshavn, er ikke omfattet af havnens søområde. Holmens søområde er afgrænset af en linie gennem følgende punkter, jf. bilag 2:

55o41.3333´ N, 12o36.1050´ Ø

55o41.0716´ N, 12o35.9666´ Ø

55o41.0183´ N, 12o36.3916´ Ø

55o41.0416´ N, 12o36.5683´ Ø

55o41.2366´ N, 12o36.4900´ Ø

55o41.3066´ N, 12o36.5300´ Ø

55o41.3516´ N, 12o36.5150´ Ø

55o41.3700´ N, 12o36.4649´ Ø

55o41.3816´ N, 12o36.4133´ Ø

55o41.3633´ N, 12o36.3216´ Ø

55o41.3383´ N, 12o36.2550´ Ø

55o41.3274´ N, 12o36.0991´ Ø

55o40.7700´ N, 12o36.0216´ Ø

55o40.7350´ N, 12o36.1566´ Ø

55o40.6816´ N, 12o35.9466´ Ø

55o41.3452´ N, 12o36.5171´ Ø

55o41.3385´ N, 12o36.5538´ Ø

55o41.3253´ N, 12o36.5702´ Ø

55o41.3264´ N, 12o36.5987´ Ø

55o41.3271´ N, 12o36.6162´ Ø

Koordinaterne er angivet i system WGS-84.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 26. oktober 2007.

Transport- og Energiministeriet, den 11. oktober 2007

Jakob Axel Nielsen

/ Lasse Winterberg


Bilag 1

AR1435_1.jpg Size: (310 X 639)


Bilag 2

AR1435_2.jpg Size: (460 X 7)