Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-560

Resumé

Klager klagede over en artikel i Politiken

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I overensstemmelse med det almindelige princip om redaktørens ret til at redigere mediet er redaktøren berettiget til at beslutte, hvad man vil bringe i mediet. Redaktøren er derfor berettiget til at beslutte, at avisen ikke vil bringe hele klagers omtale. Pressenævnet finder, at Politiken hverken har overskredet denne redigeringsret ved at forkorte det tilsendte eller bringe kommentarer hertil, og nævnet udtaler ikke kritik.

Pressenævnet finder videre, at bemærkningerne ”konspirationsteorier”, ”vidtløftig teori” og ”kritisk iagttager” er avisens vurderinger, og nævnet kan ikke tage stilling til sådanne forhold.

[K] har klaget til Pressenævnet over en artikel i Politiken den 27. juni 2007, idet hun mener, at god presseskik er tilsidesat.

1. Sagsfremstilling

Politiken bragte den 27. juni 2007 under ”Navne” en fødselsdagsomtale, hvoraf følgende fremgår:

”60 [K], redaktør, forfatter, Dronninglund, har trådt sine journalistiske barnesko i Australien bl.a. hos Danish Trade Office i Melbourne 1976-80 på det stedlige danske konsulat og hos Danmarks Turistråd 1981-84.

Efter hjemkomsten til Danmark i 1984 blev hun bl.a. tilknyttet The European i England og lokalavisen Frederiksberg Journalen og siden lokalradioen Radio Frederiksberg Journalen. Som ”radiodame” laver hun en række interessante interview.

[K] har sammen med sin kollega, redaktør [A], udgivet en del dokumentarbøger siden 1993. De handler om kriminalsager fra Anden Verdenskrig og tiden lige efter, bl.a. Jane Horney-sagen og ikke mindst dobbeltmordet på Peter Bangs Vej.

I februar i år udgav de ”Den sidste aktion” om dobbeltmordet i 1948, der i denne bog hævdes at være fup.

De to har desuden udgivet ”Hvem var fjenden?” fra 2004 og ”De forfulgte” fra 1996.

Nogle læsere vil huske [K]s optræden i Mikael Bertelsen talkshow ”Den 11. time” på DR 2 efter udgivelsen af ”Den sidste aktion”.

I programmet, der netop er blevet genudsendt, redegjorde hun sammen med [A] for parrets konspirationsteori om Peter Bangs Vej-sagen, der så i udsendelsen den følgende aften blev kommenteret af en kritisk iagttager, der mildest talt ikke abonnerede på parrets vidtløftige teori.”

2. Parternes synspunkter

[K] har anført, at Politiken har tilføjet egne bemærkninger og redigeret i fødselsdagsomtalen, så kommentarerne fremstår, som om de var del af den tekst klager tilsendte Politiken. Af det tilsendte fremgik følgende:

”60 år.

Redaktør og forfatter [K], Dronninglund i Nordjylland runder torsdag (onsdag) den 27. juni 60 år.

[K] trådte sine journalistiske barnesko i Australien bl.a. hos Danish Trade Office i Melbourne 1976-80 og på Det Kgl. Danske konsulat og Danmarks Turistråd 1981-84.

Efter hjemkomsten til Danmark i 1984 blev hun bl.a. tilknyttet The European i England og lokalavisen Frederiksberg-Journalen og fik senere lokalradiomediet på Radio Frederiksberg-Journalen som sit speciale, som hun regnes i dag som en af Danmarks bedste ”radiodamer” med interessante og professionelle interviews, som ikke gøres bedre i DR.

[K] har sammen med sin kollega forfatteren og redaktøren [A] udgivet en hel del banebrydende dokumentarbøger siden 1993 – om 2. Verdenskrigs mysterier, og om tiden lige efter, hvoraf ”Jane Horney-Mysteriet” og ”Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej” fra 1948 har været de mest bemærkelsesværdige sager, man har taget op.

Specielt bogen ”Den Sidste Aktion” fra februar i år 2007, der afslører denne spændende mordsag, har vagt opsigt.

Af andre bøger kan også nævnes ”Hvem var fjenden?” fra 2004 og ”De forfulgte” fra 1996, der beskrev de danske jøders flugt til Sverige i oktober 1943.”

[K] har videre anført, at Politiken kalder [A]s og klagers afsløringer for ”konspirationsteorier” og ”vidtløftige teori” uden at have den fornødne viden om dobbeltmordet.

[K] har endvidere anført, at Peter Wendelboe er omtalt som en ”kritisk iagttager”, selvom manden er en plattenslager.

Politiken har anført, der er sket en helt sædvanlig forkortelse af den indsendte tekst. Klagen omhandler et referat af [K]s optræden i en tv-udsendelse på DR 2. Et sådant referat, herunder brugen af ordet ”konspirationsteori”, ligger inden for rammerne af det redaktionelle skøn, der må være plads til i en vurderende genre, som ”Navne” omfatter.

3. Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Jesper Rothe, Jan Kristensen, Kaare R. Skou og Ole Askvig.

I overensstemmelse med det almindelige princip om redaktørens ret til at redigere mediet er redaktøren berettiget til at beslutte, hvad man vil bringe i mediet. Redaktøren er derfor berettiget til at beslutte, at avisen ikke vil bringe hele klagers omtale. Pressenævnet finder, at Politiken hverken har overskredet denne redigeringsret ved at forkorte det tilsendte eller bringe kommentarer hertil, og nævnet udtaler ikke kritik.

Pressenævnet finder videre, at bemærkningerne ”konspirationsteorier”, ”vidtløftig teori” og ”kritisk iagttager” er avisens vurderinger, og nævnet kan ikke tage stilling til sådanne forhold.

Afgjort 18. september 2007.