Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-561

Resumé

Klager klagede over en artikel i Berlingske Tidende.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I overensstemmelse det almindelige princip om redaktørens ret til at redigere mediet er redaktøren berettiget til at beslutte, hvad man vil bringe i mediet. Redaktøren er derfor berettiget til at beslutte, at avisen ikke vil bringe hele klagers omtale. Pressenævnet finder, at Berlingske Tidende hverken har overskredet denne redigeringsret ved at forkorte det tilsendte eller bringe kommentarer hertil, og nævnet udtaler ikke kritik.

Pressenævnet finder videre, at udsagnet ”aldrig er blevet taget alvorligt” er Berlingske Tidendes journalists vurdering, og nævnet kan ikke tage stilling til sådanne forhold.

[K] har klaget til Pressenævnet over en artikel i Berlingske Tidende den 27. juni 2007, idet hun mener, at god presseskik er tilsidesat.

1. Sagsfremstilling

Berlingske Tidende bragte den 27. juni 2007 følgende fødselsdagsomtale:

”60 [K], redaktør, forfatter, Dronninglund, fylder i morgen 60 år.

[K] arbejdede i sin ungdom i Australien. Efter hjemkomsten i 1984 blev hun bl.a. tilknyttet lokalradioen Frederiksberg-Journalen. Hun har sammen med sin kollega [A] udgivet bøger om Anden Verdenskrig og tiden lige efter – bøger som ifølge Berlingske Tidendes [B] aldrig er blevet taget alvorligt, men dog har afstedkommet en del postyr blandt historikere.”

2. Parternes synspunkter

[K] har anført, at Berlingske Tidende har tilføjet egne bemærkninger og redigeret i fødselsdagsomtalen, så kommentarerne fremstår, som om de var del af den tekst klager tilsendte Berlingske Tidende. Endvidere har Berlingske Tidende undladt at nævne, at klager har været tilknyttet The European i London. Af det tilsendte fremgik følgende:

”60 år.

Redaktør og forfatter [K], Dronninglund i Nordjylland runder torsdag (onsdag) den 27. juni 60 år.

[K] trådte sine journalistiske barnesko i Australien bl.a. hos Danish Trade Office i Melbourne 1976-80 og på Det Kgl. Danske konsulat og Danmarks Turistråd 1981-84.

Efter hjemkomsten til Danmark i 1984 blev hun bl.a. tilknyttet The European i England og lokalavisen Frederiksberg-Journalen og fik senere lokalradiomediet på Radio Frederiksberg-Journalen som sit speciale, som hun regnes i dag som en af Danmarks bedste ”radiodamer” med interessante og professionelle interviews, som ikke gøres bedre i DR.

[K] har sammen med sin kollega forfatteren og redaktøren [A] udgivet en hel del banebrydende dokumentarbøger siden 1993 – om 2. Verdenskrigs mysterier, og om tiden lige efter, hvoraf ”Jane Horney-Mysteriet” og ”Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej” fra 1948 har været de mest bemærkelsesværdige sager, man har taget op.

Specielt bogen ”Den Sidste Aktion” fra februar i år 2007, der afslører denne spændende mordsag, har vagt opsigt.

Af andre bøger kan også nævnes ”Hvem var fjenden?” fra 2004 og ”De forfulgte” fra 1996, der beskrev de danske jøders flugt til Sverige i oktober 1943.”

[K] har videre anført, at [A]s og klagers bøger aldrig er blevet taget seriøst er ukorrekt, og klager har modtaget ”Sikorskis Mindemedalje” for bogen ”Hvem er fjenden?”. Avisens tilføjelse er krænkende.

Berlingske Tidende har anført, at man ikke kan indrykke selvproducerede fødselsdagsomtaler i avisen. Ingen har krav på hel eller delvis uredigeret anvendelse af indsendt materiale på Berlingske Tidendes redaktionelle sider. Det er en redaktionel bedømmelse og prioritering, hvad der kommer med på avisens navnesider. Ved nærmere research viste det sig, at det indsendte materiale stærkt rosende og manipulerende. Udsagnet ”aldrig er blevet taget alvorligt” var den mildeste form for karakteristik af klagers virksomhed – og en karakteristisk som Berlingske Tidende mente var relevant for at kunne give et lille udtryk af en stærkt omdiskuteret person. Berlingske Tidende har den 11. marts 2007 skrevet en artikel om dobbeltmordet under overskriften ”Intrigemesteren og den store løgn”. Journalist [B] redegjorde for sagen, derfor er han citeret i fødselsdagsomtalen.

Berlingske Tidende har herudover anført, at navne- og fødselsdagsomtaler tilhører portrætgenren, som ikke forudsætter, at teksten forelæggendes den omtalte forinden offentliggørelse.

3. Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Jesper Rothe, Jan Kristensen, Kaare R. Skou og Ole Askvig.

I overensstemmelse det almindelige princip om redaktørens ret til at redigere mediet er redaktøren berettiget til at beslutte, hvad man vil bringe i mediet. Redaktøren er derfor berettiget til at beslutte, at avisen ikke vil bringe hele klagers omtale. Pressenævnet finder, at Berlingske Tidende hverken har overskredet denne redigeringsret ved at forkorte det tilsendte eller bringe kommentarer hertil, og nævnet udtaler ikke kritik.

Pressenævnet finder videre, at udsagnet ”aldrig er blevet taget alvorligt” er Berlingske Tidendes journalists vurdering, og nævnet kan ikke tage stilling til sådanne forhold.

Afgjort den 18. september 2007.