Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
En 46-årig kvinde konstaterede i sommeren 2000, at operationsbilleder taget af hende i forbindelse med en kosmetisk øjenoperation i 1994 var blevet lagt ud på lægens hjemmeside samt i hans venteværelse.

 

Der blev klaget over, at lægen uden patientens samtykke havde lagt operationsbilleder af hende ud til offentligheden på sin hjemmeside på internettet samt i venteværelset i sin konsultation.

Den fulde tekst

Klage over at operationsbilleder blev lagt ud til offentligheden

 

 

Nævnet fandt ikke grundlag for at kritisere lægen. Nævnet lagde vægt på, at der kunne være tvivl om de pågældende billeder på internettet og i venteværelset var af patienten eller en anden. Nævnet bemærkede, at der i et sådan tilfælde gælder et almindeligt retsprincip om, at tvivlen skal komme den indklagede til gode.

Nævnet fandt herefter ikke grundlag for at fastslå, at de pågældende billeder var af patienten.

Nævnet fandt dog anledning til at bemærke, at en læge der benytter billedmateriale må sikre sig, dels hvilke patienters billeder der benyttes, dels et skriftligt samtykke fra de pågældende patienter.