Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
Moderen til en 10-årig pige anmodede om kopi af sin datters journal hos dennes praktiserende læge. Lægen udleverede kopi af én side til moderen.
Der blev klaget over, at lægen ikke gav moderen fuld aktindsigt i datterens journal.
Den fulde tekst

Klage over at der ikke blev givet fuld aktindsigt i datters journal

 

 

Nævnet fandt grundlag for at kritisere lægen for ikke at have givet moderen fuld aktindsigt. Nævnet lagde til grund, at en patient som udgangspunkt har krav på aktindsigt i sin journal, og at retten til aktindsigt omfatter hele journalen. Nævnet fandt, at der ikke var afgørende hensyn, som kunne begrunde delvist afslag på anmodningen om aktindsigt.