Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé

En 6- årige dreng havde været undersøgt på en børnepsykiatrisk afdeling efter anmodning fra kommunen.

Efterfølgende anmodede moderen om aktindsigt i sønnens journal på den børnepsykiatrisk afdeling, hvilket delvist blev afslået af en overlæge, idet overlægen fandt, at moderens interesse i at få aktindsigt måtte vige af hensyn til sønnen.

Der blev klaget over, at moderen ikke havde fået fuld aktindsigt, og at det moderen ikke var blev oplyst om, at dele af journalen var udeladt.
Den fulde tekst

Klage over delvis afslag på aktindsigt i søns journal, der var mindreårige

 

Nævnet fandt, at overlægen havde overtrådt lov om patienters retsstilling i forbindelse med moderens anmodning om aktindsigt, idet det fremgik af journalen, at moderens anmodning om aktindsigt i sønnens journal ikke var blevet imødekommet fuldt ud. Nævnet fandt således efter gennemlæsning af det journalmateriale, der var unddraget aktindsigten, at der ikke forelå oplysninger af en sådan karakter, at der var afgørende hensyn, som talte imod, at moderen fik det øskede materiale. Nævnet fandt endvidere, at overlæge i henhold til lov om patienters retsstilling bude have oplyst moderen om, at vise dele af journalen var unddraget aktindsigten.