Senere ændringer til afgørelsen
Resume
Resumé
En 31-årige kvinde henvendte sig til en specialtandlæge med henblik på behandling af et dybt bid på fortænderne og mellemrum mellem fortænderne. Der blev iværksat behandling med fast bøjle i over- og underkæbe.

Der blev klaget over, at patienten ikke blev færdig behandlet.
Den fulde tekst

Klage over manglende færdiggørelse af tandregularingsbehandling

 

 

Nævnet fandt ikke anledning til kritik af specialtandlægens behandling, idet det var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard at fastholde behandlingsresultatet livslangt ved permanent brug af stabiliseringsapperatur om natten.

Nævnet lagde vægt på, at der var blevet foretaget en reguleringsbehandling med stor risiko for tilbagefald af resultatet, hvorfor det var vigtigt at fastholde behandlingsresultatet ved at anvende stabiliseringsapperatur om natten.