Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
En 40-årig mand blev opereret for diskusprolaps i halshvirvelsøjlen. I forbindelse med operationen blev der anlagt en venflon af en radiograf under oplæring.

Der blev blandt andet klaget over, at studerende øvede sig på patientens krop under operationen.
Den fulde tekst

Klage over manglende procedure for indhentelse af samtykke i forbindelse med anvendelse af personale under uddannelse

 

 

Nævnet fandt anledning til kritik af overlægen, idet denne ikke havde sikret, at der forelå en klar procedure, der sikrede patientens informerede samtykke til behandling, hvor der anvendes personale under uddannelse.