Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BSF 75

Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af hjernedødskriteriet

Fremsat af Pia Kjærsgaard (FP) Aage Brusgaard (FP) Pia Dahl (FP) Hugo Holm (FP) Kirsten Jacobsen (FP) Annette Just (FP) Tove Niemann (FP) Poulsgaard (FP)

den 11. april 1989

Den fulde tekst

Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af indeværende

folketingsår at fremsætte lovforslag om indførelse af

hjernedødskriteriet som et supplerende dødskriterium.

Bemærkninger til forslaget

Når hjernedød er indtrådt, vil dette uden nogen som helst tvivl kunne fastslås i hvert enkelt tilfælde. Teknisk set er det i en kortere tid efter hjernedøden muligt med særskilt apparatur at holde hjertet og andre organer i gang. Den pågældende kan intet sanse eller fornemme og vil aldrig have mulighed for at komme til det igen. Forholdet er det, at visse organer - hjerte og lever er de to vigtigste eksempler - kan udnyttes i mellemperioden, hvor hjernedød er indtruffet og man stadig holder hjertet i gang. Der kan ydes afgørende hjælp til, at folk med udslidte hjerter m.v. får mulighed for at overleve i længere tid gennem en transplantation. At vedtage indførelse af hjernedødskriteriet vil få den virkning, at man over for syge mennesker kan leve op til det højeste, vigtigste og mest etiske krav, nemlig at bevare liv for medmennesker, som ellers ikke ville have mulighed for at overleve.

Forslagsstillerne beklager derfor, at Folketinget i årevis uden nogen som helst rimelig grund har udskudt godkendelsen af hjernedødskriteriet med det resultat, at mange medborgere er døde, uanset at deres liv kunne være reddet. For hver uge, Folketinget yderligere forhaler godkendelsen af hjernedødskriteriet, vil endnu flere dø på grund af manglende politisk beslutsomhed. Det skal dertil føjes, at Danmark er det eneste land i Vesteuropa, der ikke accepterer hjernedødskriteriet. En accept af hjernedødskriteriet bør finde sted, da man kan forvente, at udenlandske læger standser for organtransplantationer på danske patienter, som hidtil har kunnet få hjælp i udlandet.

Det gældende hjertedødskriterium bevares samtidig i sin nuværende form.

Officielle noter

Ingen